Szállítási feltételek

A webáruházban megvásárolható termékeket a következő módokon veheted át:*
1.Személyes átvétel üzletünkben:
4400 Nyíregyháza, Szarvas út. 4.
nyitva:

Hétfőtől-Péntekig 8.30-17.00

2. Futárral történő szállítás küldeményeinket a Sprinter Futárszolgálat szállítja.

Szállítási díj:

0-20.000 Ft értékig 1600 Ft
20.000 Ft érték fölött ingyenes

*Ezúton tájékoztatlak, hogy egyes termékeinknél a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről című rendelet 3. Számú mellékletének rendelkezései alapján kell eljárjunk, mely a következő:

3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek
1.[1] 2.[2] a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5.[3] fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

[1] Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § c). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.[2] Módosította: 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 18. §.[3] Módosította: 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 114. § (3).